Ban Komaen Black & Jingmai Jin Fu

kriz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvality čaje vnímáme různými způsoby. Grafy a tabulky jsou jedna cesta, kterou se snažíme zpřístupnit informace o účincích čajů běžnému čtenáři. Obrázek v tomto příspěvku znázorňuje působení dvojice čajů – Ban Komaen Black a Jingmai 2011 Jin Fu na tělo a vědomí zkoumané osoby.

Subjektivní popis účinků vytvoření zkoumanou osobou

Objevují se kruhy, které prolínají aurickým tělem. Pomalu se pohybují a mění tvar. Vypadá to jako bubliny z bublifuku vznášející se po větru a při každém pohybu záchvěvem mění tvar. Nepraskají, mají silný energetický obal. Prostupují celou aurou. Usazují se v oblasti žaludku, kde se dvě bubliny slučují do jedné velké obrovské a pomalu krouží. Svrchu to vypadá jako bychom se dívali na hladinu čisté vody. Pouští do této oblasti čisté vibrační energie rozpouštějící bolesti, které vypadají jako drobné kamení. Kroužky postupují výše a výše směrem k hlavě a prostupují kolem fyzického těla vzhůru. Občas se zastaví v oblastech aurického těla a chvíli na místě jakoby setrvávají a krouží dál a dál. Objevuje se jakýsi kanál, který prostupuje krční čakrou, tvoří si tam jakýsi důlek a zespodu prostupuje vír, krouží směrem vzhůru, kam se rozšiřuje přes bradu, uši do stran. Vír sílí a jeho spodní kružnice v oblasti krční čakry se pomalilinku rozšiřuje jakoby tam vymílala větší a větší průchod.

 

 

 

 

 

Napsat komentář