Boží kámen u Strakonic

Jedno dubnové středeční odpoledne, kdy počasí od rána ukázalo mnoho tváří, jsme po práci s kamarádkou Miou vyrazili na výlet. Cílem byl Boží kámen u Strakonic, vyhlášený svými energiemi a účinky.

6Informační cedule nabádá lidi, aby Božímu kameni odložili své starosti, bolesti atd. Místo samé jako přírodní úkaz je naprosto úžasné. Mohutné balvany navršené paží matky přírody působí majestátně. Co se ale ukázalo při mísohraní na vrcholku energeticky nejsilnějšího kamene?

2

Bohužel to, že odložených těžkých energií je na místě samém více než dost. Proto navrhuji spíše místo čistit, než u něj odkládat jakoukoliv fyzickou či psychickou zátěž. Zaslouží si to a jednou přijde den, kdy se opět zaskvěje ve své původní energetické  nádheře,  která byla jistě ohromující.

Nahrávání nepřály ani další okolnosti – motorka nedaleko předla, vysoko nad  našimi hlavami brázdila oblohu letadla. Ale vytrvali jsme. A zde je nahrávka, před kterou případné posluchače varuji. Těžké energie nashromážděné na místě se v nahrávce odrážejí a je otázka, jak velkou část se mísám podařilo zpracovat a harmonizovat:

Mie děkuji za projevenou odvahu, podporu a doprovod. Oběma nám po nahrávání bylo několik hodin opravdu těžko. Poučení je jasné – ať své starosti odložíme kdekoliv, stále jsou to těžké energie, se kterými je třeba dále pracovat. Jejich zanecháním například v lese se odpovědnosti nezbavíme.

Napsat komentář