Říp

v úterý 5. 6. se podařilo uspořádat výlet se zpívajícími miskami na horu Říp. Obětavě mne doprovázela a o zátěž se podělila Dáša Dášecí, která vnímala i situaci a energie na místě samotném. „Na dálku“ výlet sledovala Kristýna a vynasnažila se i průběh akce zachytit automatickou kresbou.

Na nahrávce je zajímavé, že na pozadí je slyšet celá řada zvuků přírody. Krom zpěvného ptactva a hmyzu byl dalším významným zvukem šum větru v korunách stromů. Foukalo poměrně dost. Výsledkem je nahrávka plná a přirozená, vniklá bez jakýchkoliv „digitálních úprav“. Dokonce jsou v ní slyšet i kroky dvou procházejících a pochopitelně docela překvapených skupin turistů. No, nedivím se jim.

Vzhledem k tomu, že v batohu kvůli zpívajícím miskám a nahrávacímu zařízení není moc místa na měkký a lehký náklad, se batoh opět slušně pronesl na cestě k vrcholu. Dáša obětavě pomáhala a na hřbetě táhla velkou 7 kilovou mísu.

Během hry se dalo vycítit mnohé. I když bylo velmi pěkné počasí, ptáci zpívali o sto šest, hora se v současnosti zrovna dobře necítí. Možná proto, že mnoho lidí místem jen projde bez zastavení a hlubšího rozjímání.

Nicméně koncert pro horu Říp dopadl celkem dobře. Více o tom vypovídají i automatické kresby Kristýny a Dáši.

Kk

 

 

 

 

 

Napsat komentář