Automatická kresba

automatická kresba je poměrně univerzální metoda, která může být použita mnoha způsoby. Při zkoumání účinků čajů, tibetských mís, meditací a homeopatik využíváme zejména:

Analýzu energetických center – čaker

a to před a po aplikaci, čaje, masáže, meditace, homeopatiky. Uvádíme příklad z naší recenze čaje Lao Man E:

Diagnostika před vypitím čaje (obrázek vlevo):

1. č.  výrazný blok, odpory, táhnoucí se z minulosti do budoucnosti. Snaha o odpoutání se.
2. č.  prázdná, opět odpory, nechuť pokračovat v práci.
3. č.  prázdná, pochybnosti o sobě, o zvládnutí svěřeného úkolu. Úzce souvisí s první a druhou čakrou.
4. č.  plná, dostatek energie.
5. č.  plná kritiky .
6. č.  aktivní, ale zablokovaná.
7. č.  prázdná, velmi slabá.

 

Diagnostika po vypití čaje (obrázek vpravo):

1. č. na povrchu velmi silná, ale nemá ještě dostatek energie. I přesto dochází k její harmonizaci a odstranění odporů.
2. č. opakuje se stav jako v první čakře.
3. č. zharmonizovaná.
4. č. otevřená, vyzařuje do okolí. Prožívání bezpodmínečné lásky.
5. č. zharnonizovaná. Pokládá si značné množství otázek.
6. č. otevřená.
7. č. otevřená.

Analýzu aury

opět před a po aplikaci čaje, masáže, meditace … Uvádíme příklad z připravované recenze zvukového homeopatika z meditace nahrané 13. 12. 2015 v Říčanech:

analýza aury umožňuje náhled na širší souvislosti mezi ději.

Obrázek charakteru čaje, nahrávky, homeopatika, masáže …

následující obrázek se objevuje v recenzi čaje Ban Komaen Blue. Obrázek charakteru umožňuje intuitivní cítění vlastností zkoumaného objektu.