O zpívajících mísách

Praxe ukázala, že některé aktivity se s pitím čaje nevylučují, ale naopak doplňují. A to zejména takové, které umožňují člověku uvolnit se a oddat se účinkům čaje.

Masáže

Stejně jako existuje mnoho čajů či systémů cvičení, existuje mnoho masáží. Z mnoha dostupných technik se věnujeme zejména zvukovému působení tibetských zpívajících mís. Působí nejen na tělo hmotné, ale i na těla jemnohmotná. Pro inspiraci přikládáme analýzu působení zvuku terapeutických tibestských mís na člověka, kterou vyhotovilo sdružení léčitelů Agape Brno:

Misy

Zvuk mís zesiluje auru osoby přijímající „zvukovou sprchu“, posiluje jednotlivé čakry a činí ji tak vnímavější i vůči působení čajů :-).

Meditace

Když už tělo a mysl připravíme na pití čaje a oddáme se jeho působení, bylo by škoda nevyužít rozšířeného stavu vědomí k meditaci a ponoření se do sebe. Sami v sobě můžeme nalézt odpovědi na otázky, které nás zaměstnávají.

A znovu zvuk tibetských mís může být základním stavebním prvkem meditace. Pomůže uvolnit se, zklidnit tok myšlenek a propojit různé úrovně vědomí. Následující obrázek vyhotovilo opět sdružení léčitelů Agape Brno:

Obrázek v symbolické rovině rozkrývá sílu tibetských mís při meditaci.

Tibetské mísy a jóga

déle než rok prověřujeme možnost využívat tibetské mísy jako zvukový doprovod jógových lekcí:

www.joga-s-janou.cz

zvuk mís umožňuje lépe se soustředit a déle setrvat v jednotlivých cvičebních pozicích. Velmi se osvědčilo i využití misek při dechových cvičeních na konci lekce.

Jak tibetské mísy působí

ať se jedná o zvukovou masáž, meditaci nebo zvukový doprovod jógové lekce, podle našich zkušeností působí mísy trojím způsobem:

  1. krátkodobě – jedná se o okamžitý prožitek zvuku mís. Převážně pozitivní, občas dochází již při samotné hře na mísy k restimulaci traumat z podvědomí s psychosomatickým projevem, který většinou ještě při pokračující hře odeznívá.
  2. střednědobě – důsledky propojení podvědomí a vědomí se projevují někdy až v průběhu 48 hodiny po poslechu mís. Zejména emocionální výkyvy mohou působit během bdělého stavu, ale i ve spánku.
  3. dlouhodobě – po odeznění emocionálních dozvuků nastupuje pocit úlevy.

Souvislosti z podvědomí

Po meditaci může být vhodné nechat „promluvit podvědomí“ a přijmout další informace, třeba formou automatické kresby. Při kresbě ve vás doznívají účinky cvičení, čaje i meditace. S pomocí kresby je vhodné vyjádřit dojmy, pocity, emoce a všechna vědomá i nevědomá hnutí mysli a zpracovat je. Jsme zastánci zcela volné tvorby bez jakéhokoli záměru s tím, že naše duše sama nejlépe ví, co právě nejvíce potřebujeme vědět.

Víkendové pobyty s cvičením, meditacemi, zvukovou sprchou, čaji a automatickou kresbou jsou mimořádné tím, že během nich mohou vznikat ucelené série obrázků. Tyto série mohou vyprávět příběhy, snáze srozumitelné než jednotlivé kresby.  Kupříkladu série obrázků pod textem vznikla dříve, než jsme se začali věnovat čaji, nicméně s čaji mohou vznikat díla stejné nebo ještě větší vypovídací hodnoty:

pomoc-zemi1

Napsat komentář