O čaji a jeho účincích

O čaji a jeho vlastnostech existuje mnoho knih, případně specializovaných webů. Stejně tak chuťovým kvalitám jednotlivých druhů čajů se věnuje mnoho čajomilců s pozoruhodnými výsledky. Bylo by zbytečné pokoušet se vytvořit další zdroj informací, který by byl komplexnější nebo historicky přesnější. Případně s někým soutěžit v barvitějším popisu chutí jednotlivých čajů. Pokoušíme se o zaujetí svého vlastního postoje k čaji a jsme si vědomi toho, že JE SUBJEKTIVNÍ. Náš postoj spočívá v tom, že k čaji přistupujeme jako k velké vzácnosti. Je pro nás:

  • lékem,
  • prostředkem pro harmonizaci těla i ducha,
  • prostředkem k rozšiřování vědomí,
  • pomocníkem při meditaci.

Proto nad ním neustále znovu žasneme a chováme se k němu s úctou, pokorou, láskou a vírou. Z mnoha typů čajů nakonec upřednostňujeme tyto dva:

  • japonský práškový čaj MATCHA,
  • čínský zelený čaj PCHU-ER.

Matcha

Jde o mletý zastiňovaný japonský zelený čaj. Velice dobrý popis čaje se nachází na wikipedii. Jen zmínka o lahodném nápoji je poněkud zavádějící. Chuť čaje je skutečně velmi specifická a první zkušenost s tímto čajem může být obtížná, zvlášť pro osoby bez zkušeností s tradičním způsobem pití tohoto čaje a pro osoby preferující sladké chutě. Na stránkách, kde je matcha zmiňována, se často píše o její sladkosti a vybrané chuti. Je pravdou, že matcha jistou nasládlost má, ale nasládlost podle Japonců zvyklých na popíjení čaje matcha dlouhodobě, může být vnímána odlišně člověkem bez těchto zkušenosti. A tak je třeba čaji pomalu přivykat. Další možností je použít do čaje přírodní sladidlo. Samozřejmě důležité jsou účinky čaje. Vzhledem k vysokému obsahu minerálů, vitamínů a celé plejády dalších prospěšných látek a sloučenin je pochopitelné, že matcha může také sloužit jako isotonický nápoj, lék nebo součást výživových programů. Kromě zmíněných možností využití nás zaujaly především ty vlastnosti čaje matcha, které podporují vznik meditativních stavů. Je to pro nás tedy také nástroj navozující stav rozšířeného vědomí.

Pchu-er

Opět dobrý popis je na wikipedii, i když ne se vším zde zcela souhlasíme. Čaj je dostupný v nepřeberných variantách chutí a vlastností. Chuť čaje zpravidla bývá zemitější než u čajů například bílých, zelených nebo oolongů. Zvyká se na něj poněkud snáze než na čaj matcha. Ale tuto informaci vezměte s rezervou, jde opět o záležitost silně subjektivní a jistě se najde mnoho čajomilců, kteří budou tvrdit naprostý opak :-). Stejně jako matcha i pchu-er je nejen chuťově zajímavý nápoj, ale také lék a nástroj navozující stav rozšířeného vědomí.

Příprava čaje

Při přípravě čaje uplatňujeme všeobecně známé postupy. Zájemce o podrobnosti čajových obřadů zřejmě zklameme. Odkážeme je na tradiční autority. Na čem si ovšem necháme mimořádně záležet, jsou opakovaně zmiňované aspekty láska, víra a pokora. S nimi přistupujeme nejen k čaji jako takovému, ale i ke všem pomůckám používaným k jeho přípravě.

Voda

Bez vody by nebylo nejen čaje, ale života vůbec. Domníváme se, že pro kvalitu prožitku pití čaje je klíčové, jak se k vodě chováme a jaký k ní zaujímáme postoj. Je-li voda znečištěná nebo obsahuje-li například nějakou pachuť, je dobré zvážit, zda je vhodná k přípravě čaje. Je to ale její chyba a tudíž důvod, abychom jí odmítali jako něco závadného? Není to většinou chování člověka, které přímo či nepřímo snižuje kvalitu vody? A tak i k vodě, ze které čaj připravujeme, se obracíme s vděčností, láskou a třeba i modlitbou.

Zkoumané vlivy čajů

Každý čaj jakožto dar přírody a Vesmíru má mnoho vlastností. U každého druhu, se kterým jsme získali osobní zkušenost, budeme sledovat jeho účinky na:

  • systém energetických center lidského těla (čaker),
  • vnímání aspektů jednoty.

Energetická centra lidského těla (čakry)

Na toto téma bylo opět napsáno a publikováno mnoho:

1. čakra

2. čakra

3. čakra

4. čakra

5. čakra

6. čakra

7. čakra

Působení konkrétních čajů na energetická centra budeme vyjadřovat textovou formou. Jak konstatujeme i na jiných místech, půjde opět o subjektivní záležitost. Každá bytost je jiná, podmínky se neustále mění atd. Naše informace mohou pro Vás být pouhopouhé vodítko, o kterém sami rozhodnete, zda je využijete.

Aspekty jednoty

trojúhelník3 Opět předkládáme vlastní pohled a názor na svět s plným respektem ke všemu, co bylo vytvořeno a týká se filozofie, náboženství atd. Znovu prosíme o shovívavost, pokud budou naše závěry pro Vás z jakéhokoliv důvodu diskutabilní. Naším cílem je hledat a objevovat, nikoli hanět. Domníváme se, že cílem evoluce lidského vědomí je dosažení ALTRUISMU, který se ve vztahu bytosti k okolí projevuje právě výše zmíněnými aspekty. Pokud chování, myšlení a jednání bytosti není vyvážené, ve smyslu uplatňování těchto aspektů, případně některé aspekty zcela postrádá, přichází ke slovu Vesmírné zákony. Těmito zákony je bytost dále vzdělávána. Aspekt, jehož vyciťování ve vědomí člověka je čajem nejvíce posilováno, bude v recenzi daného čaje označen. Samozřejmě účinky čaje s postupujícím časem odeznívají. Poskytují tedy časově ohraničenou možnost podívat se na svůj život z odstupu či z nadhledu. Co si z takové čajové seance kdo vezme, je jeho věc a odpovědnost :-).

Napsat komentář